Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yurt başvuruları ve
başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 2022-2023 akademik yılı itibarıyla YÖKSİS üzerinden
alınacak veriler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
YÖKSİS üzerinde bilgisi bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacaklardır.