1. Bildiri tam metni, word belgesi ortamında, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto ve 1.5 satır aralığında olmalıdır. Kenar boşlukları ise standart her yönden 2,5 cm olmalıdır. Tam metinler 10 sayfadan az 20 sayfadan çok olmamalıdır.

2. Tam metinler dipnot usulü (İSNAD) kullanılarak hazırlanacaktır. Ayrıntılı bilgi İSNAD yazım kılavuzunda mevcuttur.

3. Tam metnin sonunda bir kaynakça olmalıdır.

4.  Birden fazla yazar bulunması durumunda, sorumlu yazar belirtilmelidir.

 5. Tam metinde genişletilmiş özete yer verilmelidir. Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

6. Genişletişmiş özet kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

7. Yazım şablonu için ekteki word belgesini indirebilirsiniz.

8. Tam metinlerin en geç 07 Mart 2023 günü goc@gantep.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.