Kalite Birimi

Başkan: Doç. Dr. Derya Silibolatlaz Baykara

Üye: Prof. Dr. Zeynel Özlü 

Üye: Doç.Dr. Yücel Karadaş