Kalite Birimi

Başkan: Prof. Dr. Zeynel Özlü

Üye: Doç. Dr. Derya Silibolatlaz Baykara

Üye: Doç.Dr. Yücel Karadaş