TAMAMLANMIŞ TEZLER

Göç Enstitüsü Tezler- 2019

Göç Enstitüsü Tezler- 2020

 

DEVAM EDEN TEZLER

ALİ OSMAN ALKAN KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MUHARREM AÇIKGÖZ İki İnsan Bir Varoluş (Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir)
AYFER GÜÇLÜER KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MELTEM KARADAĞ Göç,Kadınlar ve Toplumsal uyum: Mardin'deki Yezidi ve Suriye'li kadınların göç deyimleri
AYNUR YILMAZ SOYSAL KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. AYGÜL KILINÇ Neoliberal Yeniden Yapılanma ve Kentsel Politikalar: Anavatan Partisi(ANAP) Hükümetleri Örneği (1983-1991)
AYSEL ESKİCİ KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi ATİK ASLAN Tarımda çalışan kadınların istihdam durumunun araştırılması
AYŞEGÜL ÇELİK KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Kadının Kadına Şiddeti: Gaziantep Örneğinde Gelin-Kaynana İlişkisi
BARAN HERDEM KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Altkentleşme ve Site Hayatı: Gaziantep Karataş Örneği
CEREN ÇAĞLAROĞLU KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MESUT YÜCEBAŞ Eşleri ceza evinde olan kadınların yaşam deneyimleri
CEYLAN DEMİR KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU İnformel Sektörlerde Çalışan Suriyeli Kadınlar: Gaziantep Örneği
DUYGU YILMAZ KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MUHARREM AÇIKGÖZ Kamplardan Sonraki Hayat: Suriyeli Mülteci Kadınların Kamp Sonrası Hayatlarına Bakış
EBRU KAYA KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi ATİK ASLAN Belediyelerde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Gaziantep İli örneği
ECEM TAN KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi NİMET PINAR ÖZGÜNER GÜLHAN Gaziantep'de toplumsal/Kolektif Bellek Bağlamında Kültürel Bellek Kurumları:Kütüphane,Arşiv ve Müze
ELİF SİMGE SINMAZ KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Gaziantep’te Beyaz Yakalıların Mobbing Deneyimleri
EMİNE ATALAY KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MUHARREM AÇIKGÖZ Anadolu Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kadının Konumu
EMİNE BÜŞRA İN KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Mersin İli Sayfiye Kültürünün Sosyal Statü Bağlamında Habitus Kavramı ile İncelenmesi
EMRE ERTAŞ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA DOĞANOĞLU Genç Mülteciler ve Gaziantep; Mekanın Çekiciliği ve Mekana Ait Olma
ESRA AYDIN KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Gaziantep yazılı basınında suriye'li mültecilerin temsili
ETHEM CAN İPEK KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MELTEM KARADAĞ Gaziantep’te Yaşayan Kadın Sığınmacı. Mülteci ve Göçmenlerin Ürüme Sağlığı Pratikleri
EZGİ TURGUT KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MELTEM KARADAĞ Suriye'li yalnız ebeveyn kadınların sosyal uyumda karşılaştıkları zorluklar ve baş etme yöntemleri
FIRAT ACAR KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Kentleşme Süreçleri ve Konut Politikaları: Gaziantep Karataş Alt-Kentinde İnşaat Sektörü
GÖKÇE SEVLÜ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Gaziantep Evlerinden Apartman Dairesine:Kadınların Mekanı Deneyimleme Pratikleri
HAZAL DEMİR KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RAGIP KALELİOĞLU Bisiklet Yolu Güzergahlarının Kentsel Mekanlara Entegrasyonunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Gaziantep Örneği
HİLAL BARMANPEK KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MESUT YÜCEBAŞ Kamu Kurumlarının İnternet Sayfalarında Kadına İlişkin Perspektiflerin Analizi
İSKENDER DOĞANOĞLU KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. YÜCEL KARADAŞ Günümüz Türkiye'sinde Siyasal İktidarın Mimari Sembolik Göstergeleri
JİYAN ERDOGAN KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MESUT YÜCEBAŞ Göç ve Geride Kalan Kadınların Deneyimleri :Halfeti örneği
KEMAL BAKIR KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MEHMET NURİ GÜLTEKİN Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Toplum Cinsiyet Algısı ve Eğitimin Bu Algı Üzerindeki Etkisi
KEVSER YİĞİT KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU KADIN İSTİHDAMI VE KADINLARIN İŞ YAŞAMINA DAİR DENEYİMLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
MEHMET HANİFİ YANAR KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Ahmet Hamdi Tanpınar’da Kent ve Mekan Poetikası
MELTEM AKSOY KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi SEMİRAY YÜCEBAŞ Mizah Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet
MİHRİBAN DUMAN MENKEN KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: İzmir Örneği
MUHAMMED YEŞİLGÜL KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RAGIP KALELİOĞLU Bölgesel Kalkınmada Üniversite Sanayi İşbirliği: Gaziantep Örneği
MURAT TİLKİ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Türkiye'de yaşamlarını sürdüren suriyeli sığınmacıların sosyal yardımlara erişimi
MURAT KAYA KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Gaziantep’te Yaşayan Suriyeli ve Yerlilerin İkametgah Hareketliliği
MÜGE YALÇIN KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Toplumun Evlilik Baskısına Direnen Kadınlar
NEBİHE MERVE ZUBARİ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Kentsel Enformel İstihdam: Gaziantep’te Ayakkabı İmalat Sektöründeki Suriyelilerin Varlığı
NİHAN KAYNAK KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Doç.Dr. MUHARREM AÇIKGÖZ “Türkiye’de Cinsel Tacize Karşı Mücadelede ‘Mor İğne Kampanyası’”
OSMAN TARIK ONARAN KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Stüdyo Daireler: Gaziantep Örneği
OZAN SEZEN KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RAGIP KALELİOĞLU Endüstri 4.0 ve İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm
RABİA ÖZUYMAZ AKAR KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Suriyeli Mülteci Kadınların Evlilik Pratikleri: Kilis Örneği
RABİA AKSOY KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Türkiye'de Magazin Basınında Kadın ve Beden
REMZİYE YEŞİLYAPRAK KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi SEMİRAY YÜCEBAŞ Mahpus Eşi Olarak Kadınların Karşılaştıkları Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma Pratikleri
RUKİYE DURMUŞ KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Muhsin SOYUDOĞAN Cinsiyet Rolleri ve Evde Bakım Hizmeti: Viranşehir Örneği
SEDA KULU KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Prof.Dr. YAKUP BULUT Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sisteminin Hesap Verilebilirliği ve Etkinliğinin Arttırılması için Sivil Gözetim Modeli
SEVDA KAYIKÇI KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MEHMET NURİ GÜLTEKİN Gaziantep’teki Suriyeli Genç Kadınların Göç Deneyimlerinin Kimlik Algısı Üzerindeki Etkileri
SEZEN EKİN GÜCÜŞ TİDİM KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MELTEM KARADAĞ Türkiye’de İnsan Ticareti: Kamu Kurumları. Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Üzerinden Bir Uygulama ve Tutum İncelemesi
TUĞBA ARCAK GÖÇ ÇALIŞMALARI (DİSİPLİNLERARASI) (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL BABANINOĞLU Türkiyede okul sosyal hizmetinin gerekliliği:Suriyeli öğrencileri olan öğretmenler üzerine bir araştırma
VELİ KAYA KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Doç.Dr. SİNAN TANKUT GÜLHAN Sanayi Çalışanlarının Kent Deneyimleri: Gaziantep Mavikent Sanayi Sitesi Örneği
YAĞMUR ESKİ KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Prof.Dr. MELTEM KARADAĞ Ulus ötesi Göçe Katılan Antakyalı Ailelerde Kadınların Göç Deneyimi ve Kendilik Algısı
YAĞMUR AYYILDIZ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RAGIP KALELİOĞLU Etnik Girişimcilik: Gaziantep’te Suriyeli Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması
ZAHİYE MUSTAFA KADIN ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) (İÖ) Dr.Öğr.Üyesi Şenay LEYLA KUZU Gaziantep'teki Süriyeli Kadınlar: Zorluklar ve fırsatlar
ZEYNEP ENTERİLİ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Prof.Dr. MEHMET EMİN SÖNMEZ Şehirsel Alanlarda Çevresel Kirlilik Analizi:Gaziantep Şehri Örneği
ZEYNEP GELİCİ KENT ÇALIŞMALARI  (YL) (TEZLİ) Dr.Öğr.Üyesi NİMET PINAR ÖZGÜNER GÜLHAN Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Kahramanmaraş Örneği