Türkiye Kızılay Derneği’nin yürüttüğü “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Personel İstihdam” projesine GAÜN Göç Enstitüsünü temsilen Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ ve Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Emrullah AKCAN ve Öğretim Üyemiz Dr. Atik ASLAN ile  katılım gösterdik.

 

Projenin temel amacı, Geçici Koruma Statüsünde Sahip Sığınmacıların ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının Sosyal Uyum Yardımı Programın’dan çıkışının desteklenmesidir.

 

Proje kapsamında Kızılay Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun ŞEN Hanım başta olmak üzere birçok göç ve göçmenlik üzerine hizmet sunan, faaliyetler yürüten kişi ve birimlerle istişareler gerçekleştirdik. 

 

İlgili projenin hem göçmenlere hem de Türkiye Cumhuriyeti halklarına uzun vadede birçok yarar sağlayacağını temenni ediyoruz.