ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                  Enstitü Müdürü

Doç Dr. Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA   Enstitü Müdür Yardımcısı                    

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                             Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU    

 

 

ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                     Enstitü Müdürü

Doç Dr. Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA       Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                                Enstitü Müdür Yardımcısı/Göç Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla KUZU                   Kadın Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇAPAN                            Kent Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BABANINOĞLU            Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon A. B. Dalı Bşk. 

Doç.Dr. Hamit Sırrı KETEN                              Göçmen ve Mülteci Sağlığı A.B. Bşk.