ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                  Enstitü Müdürü                    

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                             Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU                     Üye

Dr.Öğr.Üyesi Atik ASLAN                               Üye

Doç.Dr. Ayhan ÖZER                                     Üye

 

 

ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                     Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                                Enstitü Müdür Yardımcısı/Göç Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla KUZU                   Kadın Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇAPAN                            Kent Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BABANINOĞLU            Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon A. B. Dalı Bşk. 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Serap KOÇAK               Göçmen ve Mülteci Sağlığı A.B. Bşk.