ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                             Enstitü Müdürü                    

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                                       Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK                   Üye

Dr.Öğr.Üyesi Atik ASLAN                                        Üye

Doç.Dr. Ayhan ÖZER                                              Üye

 

 

ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                         Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                                    Enstitü Müdür Yardımcısı/Göç Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla KUZU                       Kadın Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇAPAN                                 Kent Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.

Doç Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BABANINOĞLU         Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon A. B. Dalı Bşk. 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Serap KOÇAK                    Göçmen ve Mülteci Sağlığı A.B. Bşk.