Misyonumuz

Çeşitli nedenlerle ülke içinde ya da başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalmış her bireyin insani hak ve özgürlüklerini kısıtlanmadan kullanabilmesi için onlarla dolaylı ya da doğrudan çalışmakta olan kişilere yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vererek uzmanlaşmalarını sağlamak; ulusal ve uluslararası bağlamda araştırmalar yürütmek, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlarla göç alanında uzman kişileri bir araya getirerek sorunların derinlemesine, akademik bir düzlemde incelemek, çözüm yolları bulmak. Akademi dışında göç çalışmalarıyla ilgisi bulunan ve saha çalışmaları yürüten kişi ve kurumlara destek olarak çalışmalarını akademik bir düzlemde sürdürmelerinde yardımcı olmak, bu kişi ve kurumların tecrüberini değerlendirmek.