Vizyonumuz

Göçü her boyutuyla ele alabilen yüksek lisans ve doktora programları açarak dünya standartlarında lisans sonrası eğitim verebilmek. Yapılan araştırma ve yayın sayısını, aynı zamanda kalitesini de arttırarak hem uzun hem de kısa vadede mülteci politikalarına yön verebilmek. Göç alanında çalışma yürüten saygın akademik kurumlarla stratejik ortaklıklar yaparak akademisyen ve öğrenci değişimi sağlamak. Sahada yürütülen çalışmaları akademik bir çerçevede değerlendirmek, bize daşınan kişi ve kurumlara imkanlarımız dahilinde her türlü yardımı sağlamak. Göç alanında sadece mevcut verileri değerlendiren bir kurumda öte, verileri oluşturan, değerlendiren ve yayımlayan bir kurum olmak.