ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                     Enstitü Müdürü  Dahili: 4500 

Prof. Dr. Yücel KARADAŞ                               Enstitü Müdür Yardımcısı / Göç Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.    Dahili 4502

Doç. Dr. EMRULLAH AKCAN                  Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla KUZU                  Kadın Çalışmaları A.B. Dalı Bşk. Dahili 1878

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BABANINOĞLU           Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon A. B. Dalı Bşk. Dahili 1816

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Serap Koçak                 Göçmen ve Mülteci Sağlığı A.B. Bşk. 

Dr.Öğr.Üyesi Fatma ÇAPAN                           Kent Çalışmaları A.B. Dalı Bşk.Dahili 1833