Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN Dahili 1833, mail: capan@gantep.edu.tr  

 

Kent Çalışmaları