ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                  Enstitü Müdürü

Doç Dr. Derya SİLİBOLATLAZ BAYKARA    Enstitü Müdür Yardımcısı                    

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                             Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU