ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                     Enstitü Müdürü                 

Prof. Dr. Yücel KARADAŞ                                Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç. Dr. EMRULLAH AKCAN                   Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç.Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK                    Üye

Doç.Dr. Ayhan ÖZER                                               Üye

Dr.Öğr.Üyesi Atik ASLAN                                         Üye