ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ                                     Enstitü Müdürü                 

Doç. Dr. Yücel KARADAŞ                                Enstitü Müdür Yardımcısı 

Doç.Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK                    Üye

Doç.Dr. Ayhan ÖZER                                               Üye

Dr.Öğr.Üyesi Atik ASLAN                                         Üye