Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 2014-2015 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Program disiplinler arası bir özelliğe sahiptir. Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı sosyoloji, felsefe, edebiyat ve gazetecililik gibi farklı disiplinlerde çalışmalar yürüten öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Türkiye'de Modernleşme ve Toplumsal Cinsiyet, Ortadoğu'da Kadınlar ve Toplumsal Hareketler, Feminizm ve Felsefe, Beden Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet, Feminist Kuram ve Kadın ve Göç gibi  dersler yer almaktadır. Kadın Çalışmaları Programı öğrencilerin toplumsal cinsiyet meselelerini farklı boyutlarıyla ve eleştirel olarak tartışma ve araştırma yeteneğine sahip olmalarını hedeflemektedir.