Göç, tüm insanları ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Ülkemizde son zamanlarda gerek iç gerekse de dış göçte kayda değer artışlar söz konusu olmuştur. Göçteki bu nicel artışla beraber demografi, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika gibi çeşitli alanlarda sorunlar ortaya çıkmıştır. Göçe maruz kalmış ya da göçten etkilenmiş bireylere yönelik insan onuruna yakışır bir şekilde sağlıklı politikaların inşası için konuyla ilgili tüm paydaşların bir araya gelerek teorik ve uygulamalı bir sinerji ağı oluşturması gerekliliği hissedilmektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü tarafından 16-17-18 Mart 2023 tarihleri arasında 2. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu düzenlenecektir.

“Doğru tedavi için doğru teşhis” ilkesinden hareketle düzenlenecek olan bu sempozyumda, göç çalışmaları konusuna dair teorik bilgilerle kurumsal uygulamaların bir araya getirilmesi; bilimsel araştırmaların ve kurumsal uygulamaların örneklerinin ortaya konulması; kurumsal uygulamaların teoriye dayandırılarak uygulamaların işlevsellik kazandırılması hedeflenmektedir. 2. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu’nda göçe dair teorilerin yöntem-bilimsel araştırmaların ve kurumsal uygulamaların ortak bir paydada bir araya getirilmesi, bilimsel bilgi ve kurumsal uygulamaların ele alınması amaçlanmaktadır.

Bu amaç ve kapsam doğrultusunda Göç Çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapan başta bilim insanlarının, kurum yetkililerinin, saha çalışanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin bir araya getirilerek bir sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler, elektronik ve basılı bir şekilde bildiriler kitabında yayınlanacaktır.

 

Konu Başlıkları: (Göç Bağlamında)

 1. Kentleşme 
 2. Kültür 
 3. Din 
 4. Kadın ve Aile 
 5. Sağlık 
 6. Kalkınma 
 7. Güvenlik Politikaları 
 8. Küreselleşme 
 9. Demografik Değişimler 
 10. Hukuk
 11. Sivil Toplum 
 12. Kamunun Göç Politikaları
 13. Medya
 14. Göç Teorisi ve Bilgisi