PROFESÖR MEHMET NURİ GÜLTEKİN mngultekin@gantep.edu.tr
DOÇENT MESUT YÜCEBAŞ myucebas@gantep.edu.tr
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İBRAHİM ÖZHAZAR ozhazar@gantep.edu.tr
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MURAT KAYA muratkaya@gantep.edu.tr